×

Cliëntenraad

Pleyade hecht grote waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. De inbreng van cliënten hierover zijn voor ons van groot belang, want alles wat wij doen draait om het bieden van een fijne woonomgeving en de juiste zorg. Pleyade heeft daarom cliëntenraden waarin bewoners, hun familie en andere betrokkenen adviseren aan de leiding van Pleyade over zaken die cliënten aangaan. Ze vormen zo de schakel tussen cliënten enerzijds en de zorgverleners, managers en bestuurder anderzijds.

Alle locaties van Pleyade hebben een lokale cliëntenraad. De raden denken, praten en adviseren onder andere mee over de kwaliteit van de zorg, het beleid van Pleyade waar cliënten mee te maken krijgen, de dagelijkse zaken op de locatie zoals maaltijden en activiteiten, de veiligheid en hygiëne, en nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

De centrale cliëntenraad (CCR) is overkoepelend en is er voor alle cliënten van Pleyade. De CCR adviseert over onderwerpen als de begroting, klachtenregeling, kwaliteitsonderzoeken, samenwerking met andere instellingen en nieuwe landelijke ontwikkelingen. De CCR wordt gevormd door de voorzitters van de lokale raden. De raad vergadert iedere twee maanden met de bestuurder. Voorafgaand aan dit overleg vergadert de CCR alleen met de leden.

Contact

De voorzitter van de CCR is Tista Bobbink. Als u zaken onder de aandacht van de CCR wilt brengen of een keer een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen via ccr@pleyade.nl of telefonisch via het secretariaat raad van bestuur: 026 - 751 6303.

Heeft u een vraag voor een lokale cliëntenraad? Of heeft interesse in lid worden van een van de lokale cliëntenraden? Contactgegevens zijn te vinden op de diverse locatiepagina’s bij veelgestelde vragen.

Meer informatie over de cliëntenraad is ook te lezen in de brochure.

Relevante documenten

•    Convenant Centrale Cliëntenraad
•    Reglement lokale cliëntenraad
•    Instellingsbesluit lokale cliëntenraad
•    Bijlage bij instellingsbesluit cliëntenraden Pleyade