×

GZ-psychologie - informatie voor verwijzers

Via de specialist ouderengeneeskunde van Pleyade kunt u onze GZ-psycholoog inschakelen voor onder andere diagnostiek naar cognitieve vaardigheden of advies rondom psychische klachten van uw cliënt.

Deze behandeling wordt door de specialist ouderengeneeskunde gedeclareerd via de subsidieregeling voor extramurale behandeling. De GZ-psycholoog van Pleyade biedt geen individuele behandeling in de Basis GGZ.

U bereikt de GZ-psycholoog via uw contact met de specialist ouderengeneeskunde.