×

Medisch specialisten - informatie voor verwijzers

Onze specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten zijn gespecialiseerd in kwetsbare en chronisch zieke ouderen met meerdere gezondheidsproblemen.

Complexe vraag

Naarmate mensen ouder worden kunnen gezondheidsproblemen zich opstapelen. Er ontstaat dan een complexe vraag en daarvoor is specifieke kennis nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van medicijngebruik. Onze specialisten binnen ons medisch team houden zich bezig met:

 • (Ambulant) onderzoek en diagnostiek bij cognitieve achteruitgang;
 • onderzoek en diagnostiek bij (onbegrepen) functionele achteruitgang;
 • probleemanalyse bij multi morbiditeit;
 • dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid;
 • (ambulante) diagnostiek omtrent gedragsproblemen;
 • diagnostiek en advies in benodigde zorg of verpleging;
 • palliatieve / terminale zorg;
 • vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht;
 • vragen over medische beslissingen rondom  levenseinde;
 • advies over somatische of psychogeriatrische indicatie;
 • advies over de behandeling van chronische /decubituswonden;
 • polyfarmacie.

Wat wil de cliënt zelf?

Het medisch team van Pleyade kijkt niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de gevolgen daarvan in het dagelijks leven van de cliënt. Wat betekent het bijvoorbeeld wanneer hij sommige dingen niet meer zelfstandig kan doen? Welke mogelijkheden zien wij samen om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren? De wensen van uw cliënt zijn daarbij leidend, niet de mogelijkheden die wij zien. Kortom: de cliënt bepaalt.

Samen met huisarts

De specialist ouderengeneeskunde heeft de supervisie over het artsenteam, dat naast de specialist bestaat uit een basisarts en een verpleegkundig specialist. Indien nodig wordt samengewerkt met de psycholoog voor aanvullende diagnostiek en advies. Het medisch team ondersteunt ook huisartsen. Nu mensen langer thuis wonen krijgen huisartsen vaker te maken met vragen over ziekten en problemen die gepaard (kunnen) gaan met het ouder worden. De huisarts kan contact opnemen met de specialisten van Pleyade. Indien gewenst breng de specialist ouderengeneeskunde een huisbezoek. Wij delen graag onze kennis om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te helpen.

Contact

Belt u ons medisch team voor overleg of het overnemen van de zorg voor uw cliënt via: 026 – 751 7310.

Wij gebruiken cookies op de website. Anonieme analytische cookies laten ons zien hoe de website wordt gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we pleyade.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord