×

Pleyade tekent Green Deal 2.0

maandag 15 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid – ondertekende Pleyade de Green Deal 2.0. De deal is tevens ondertekend door Bruno Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport en zo’n 120 andere partijen uit de zorg, de overheid en het bedrijfsleven. Met deze ondertekening hebben de betrokken partijen de afspraak gemaakt om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

De afspraken richten zich op vier concrete doelen: het terugdringen van CO2-uitstoot, circulair werken, schoner water en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving voor cliënten en zorgmedewerkers.

Lokale Green Deal
Sinds 2015 zijn we ambassadeur van Green Deal. Inmiddels zijn drie van onze twaalf locaties voorzien van zonnepanelen en we werken aan het behalen van de bronzen certificering van de Milieuthermometer. Ook namen we het initiatief voor de totstandkoming van een lokale Green Deal met de gemeente Arnhem en collega zorginstellingen in deze stad, om zo samen te komen tot duurzame zorg. Uiteindelijk doel is het onnodig verbruik van energie, water en voedsel terug te dringen.

Veri Kosterink

"Henriette en ik zijn al 27 jaar samen, waarvan we er ruim 18 in Elst wonen. En samen zijn we nog steeds. Ook nu ik in Tertzio woon."

Lees het verhaal