×

Personeelssamenstelling

Hieronder zijn de relevante cijfers met betrekking tot de personeelssamenstelling opgenomen. Bron van deze gegevens is de jaarverantwoording van Pleyade over 2017. De gepresenteerde gegevens zijn Pleyade-breed, dus inclusief de thuiszorg, ELV en GRZ.

Verzuim 

6,76% in het 1e halfjaar van 2018.

In- en uitstroom medewerkers

Instroom medewerkers in loondienst in 2017          419 personen
Doorstroom medewerkers in loondienst in 2017     116 personen
Uitstroom medewerkers in loondienst in 2017        306 personen

Aantal medewerkers Pleyade per organisatie-eenheid

Het aantal medewerkers is op peildatum 31-12-2017, op basis van contractinformatie van de medewerkers met een dienstverband. Dit is de (minimale) basisinzet. Er is flexibele capaciteit beschikbaar en deze wordt ingezet om mee te bewegen met de fluctuatie in aantallen cliënten of als de ZZP mix daarom vraagt.

Totaal per 31-12-2017:  791 FTE, 1.289 medewerkers

Medewerkers directe zorg: 645 FTE, 1.221 medewerkers