Welkom bij Pleyade

Kunst helpt u te zijn wie u wilt zijn

De creatieve therapeuten zetten uw beleving centraal.

Creatieve therapie | Pleyade

Creatieve therapie

Schilderen, tekenen, muziek luisteren om positieve herinneringen op te halen of schrijven over wat u bezighoudt.

Als u niet lekker in uw vel zit en daar last van heeft in uw dagelijks leven, kunt u de hulp inroepen van een creatief therapeut. Bij het eerste bezoek bespreekt ze waar u behoefte aan heeft. Daarna gaan jullie creatief aan de slag. Zo kan de creatief therapeut u helpen om het dagelijkse leven zo prettig mogelijk in te vullen.


In het kort

Individuele begeleiding.
Uw wensen zijn leidend.
Muziek, schrijven, dans, schilderen, drama, tekenen; in creatieve therapie kunt u met verschillende kunstvormen aan de slag.
We luisteren naar wat u te vertellen heeft.

We doen het samen

Uw beleving staat bij creatieve therapie centraal. Hoe zit u in uw vel? De creatief therapeut maakt van tevoren een afspraak en komt bij u in het appartement of in huis langs (indien gewenst). Het eerste kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur en is altijd persoonlijk. Samen bespreken we uw wensen en behoeften. Bijvoorbeeld: meer zelfvertrouwen opbouwen, positieve herinneringen oproepen (bij mensen met dementie) of een zinvolle dagbesteding vinden.

In 10 tot 12 weken werkt u met de creatief therapeut aan een plan dat uiteindelijk onderdeel wordt van uw dagelijks leven. Daarbij overlegt de creatief therapeut met collega’s uit het zorgteam, zoals psychologen en de arts, en uw naasten. De zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders en zorggezellen zijn ook nauw betrokken.

Creatieve therapie | Pleyade


Wonen bij Pleyade en creatieve therapie

Wanneer u als nieuwe bewoner bij Pleyade komt wonen, dan helpen we u om zo snel mogelijk uw draai te vinden in uw nieuwe woning. De verandering van thuis naar wonen op een woonlocatie kan groot zijn. Sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe woonsituatie. Daar kan creatieve therapie bij helpen.


“Met creatieve therapie kijken we wat bij de bewoner past. Daar stemmen we de materialen, werkwijze en kunstvorm op af. Zo is er een bewoner die graag schrijft en een boek heeft gemaakt of een bewoner die vroeger kunstenares was en een eigen expositie hield bij Pleyade. De bewoner kan zijn wie hij of zij is!”

 

Angelique Schellekens, Creatief therapeut


Veelgestelde vragen

Als u bij Pleyade woont en onder de wet langdurige zorg (wlz) valt en een behandelindicatie hebt, dan valt creatieve therapie daar ook binnen.