Specialistische zorg op maat

Wijkverpleging voor zorg en ondersteuning in uw buurt

Altijd dichtbij, altijd vertrouwd.

Wijkverpleging

In het kort

Uw eerste aanspreekpunt voor zorg bij u thuis
Kleine teams met vertrouwde gezichten
Specialistische zorg die past bij uw situatie
U kunt gebruik maken van thuiszorg van Pleyade wanneer u in Arnhem woont

Wijkteams met een vertrouwd gezicht

De wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt als u behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis, zo vaak als nodig is. Doordat we met kleine, wijkgerichte teams werken, heeft u altijd te maken met vertrouwde gezichten. Bovendien hebben we ook specialisten in andere disciplines in huis, zodat we snel kunnen schakelen wanneer er extra expertise nodig is. Denk aan logopedie en ergotherapie.

Wijkverpleging


Dit kunt u verwachten

Woont u in Arnhem en heeft u thuis extra ondersteuning of zorg nodig, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of de gevolgen van dementie? Of heeft u algemene vragen over ouder worden? Dan kunt u terecht bij de wijkverpleging van Pleyade. Onze wijkverpleegkundigen hebben een schat aan kennis en ervaring. U kunt voor verschillende zaken bij hen terecht:

Verpleegkundige zorg

Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij een acute of chronische ziekte. We bieden onder andere stoma- en wondzorg, katheterzorg.

Hulp bij uw PGB-aanvraag

De wijkverpleegkundige brengt uw zorgbehoefte in kaart en stelt een persoonlijk zorgplan op met een indicatie voor de zorg die u nodig heeft en hoeveel uren hiervoor nodig zijn. Op basis hiervan kunt u heel eenvoudig uw PGB aanvragen.

Ondersteunende en activerende begeleiding

Bijvoorbeeld bij activiteiten die u binnen- of buitenshuis wilt ondernemen. Of hulp bij het structureren van uw dagelijks leven.


Vergoeding & verwijzing

Thuiszorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige stelt samen met u het zorgplan op en wijst op basis hiervan de toewijzing/indicatie aan u toe. Ook is het mogelijk om de zorg vanuit een Wlz- of PGB-indicatie te financieren. Er geldt een eigen bijdrage voor de zorg, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit is wettelijk bepaald.


Aanmelden

In het huisartsenpostgebied Arnhem en omstreken willen de organisaties voor wijkverpleging beter herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor hun cliënten en verwijzers. Pleyade is daarom aangesloten bij ‘Samen in de wijkzorg’. Wilt u graag thuiszorg van Pleyade ontvangen? Ga dan naar www.samenindewijkzorg.nl en geef bij uw aanvraag Pleyade door als voorkeursorganisatie.