Volledig aangepast op uw ritme

Ondersteuning bij uw dagelijkse verzorging in de regio Arnhem

Ondersteuning dagelijkse verzorging

In het kort

Hulp op ieder moment van de dag
Kleine teams met vertrouwde gezichten
Wanneer het nodig is zijn zorg en specialisten dichtbij
U kunt gebruik maken van thuiszorg van Pleyade wanneer u in Arnhem woont

Dagelijkse ondersteuning op basis van uw wensen en levensstijl

Bent u op zoek naar (tijdelijke) hulp bij uw dagelijkse verzorging, bijvoorbeeld door ouderdom of een chronische ziekte? Onze medewerkers bieden de juiste hulp en ondersteuning, zodat u zo lang mogelijk comfortabel kunt blijven wonen in uw eigen omgeving. Hierbij houden we rekening met uw levensstijl, ritme en wensen. We gaan uit van wat u zelf nog kunt en vullen dat aan met de benodigde ondersteuning.

 


Dit kunt u verwachten

We kunnen hulp bieden op ieder moment van de dag. Dat begint al bij het opstaan en wassen, douchen of baden. Als u het fijn vindt, helpen we u vervolgens bij het uitzoeken van kleding en het aantrekken hiervan. We kunnen u herinneren aan het innemen van medicatie. Kortom, wij kunnen u bij alle vragen op het gebied van de dagelijkse verzorging ondersteuning bieden. Ook bij incontinentie of wanneer uw geheugen, spraak of denkvermogen u in de steek laat. En tijdens de laatste levensfase ondersteunen wij u, zodat u zich zo prettig mogelijk voelt.


Vergoeding & verwijzing

Thuiszorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige stelt samen met u het zorgplan op en wijst op basis hiervan de toewijzing/indicatie aan u toe. Ook is het mogelijk om de zorg vanuit een Wlz- of PGB-indicatie te financieren. Er geldt een eigen bijdrage voor de zorg, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit is wettelijk bepaald.


Aanmelden

In het huisartsenpostgebied Arnhem en omstreken willen de organisaties voor wijkverpleging beter herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor hun cliënten en verwijzers. Pleyade is daarom aangesloten bij Samen in de wijkzorg. Wilt u graag thuis zorg van Pleyade ontvangen? Ga dan naar Samenindewijkzorg.nl en geef bij uw aanvraag Pleyade door als voorkeursorganisatie.