Wonen bij Pleyade

Komt u bij ons wonen met zorg? Dan heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Maar op steeds meer locaties kunt u ook zonder indicatie een woning huren. Het adviesteam informeert u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met het adviesteam via 026 – 751 7310 of adviesteam@pleyade.nl.

Wanneer u een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft ontvangen, zijn er meerdere mogelijkheden om zorg te ontvangen. Graag leggen wij u kort uit wat de mogelijkheden zijn:

  • Modulair pakket thuis (mpt): met mpt ontvangt u Wlz-zorg thuis. U hoeft dan niet te verhuizen. Het gaat hierbij om verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp, logeeropvang, behandeling en vervoer naar behandeling en/of begeleiding. U kunt alleen gebruik maken van mpt als u niet alle zorg uit de Wlz-indicatie nodig heeft en u thuis verantwoorde zorg kunt ontvangen. Dit kan zijn vanuit verschillende zorgorganisaties.
  • Volledig pakket thuis (vpt): met vpt blijft u thuis wonen, maar ontvangt u de volledige zorg vanuit een zorgorganisatie zoals Pleyade. U ontvangt dan dezelfde zorg thuis zoals dat u zou ontvangen wanneer u bij een zorgorganisatie zou wonen. In deze situatie wordt de zorgorganisatie betaald door het zorgkantoor voor de geleverde zorg. Het kan hierbij gaan om verpleging en persoonlijke zorg, begeleiding, behandeling, vervoer naar behandeling en/of begeleiding, ondersteuning bij eten en drinken, schoonhouden van de woonruimte en logeeropvang.
  • Verblijfszorg: dit is een zorgvorm waarbij u verhuist naar een locatie van een zorgorganisatie zoals Pleyade. Het kan hierbij gaan om een tijdelijk verblijf, deeltijdverblijf of een volledig verblijf.

Pleyade biedt bovengenoemde benodigde zorgvormen aan. Welke vorm voor u het beste passen is, bespreken de woon- en zorgadviseurs graag met u.

Dat hangt van uw situatie en locatie af. Op alle locaties zijn een bed, linnenkast en wastafel aanwezig, maar u kunt ook uw eigen meubelen meenemen.
Wanneer u naar Pleyade verhuist ontvangt praktische informatie over uw nieuwe woningen.

Pleyade sluit voor u een aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering af. De aansprakelijkheidsverzekering gaat tot € 2.500.000,- per aanspraak. Het eigen risico per schade is: Zaak-schade € 1.000,00,- Letselschade € 2.500,- Eigen bijdrage: € 450,-.

Uw inboedel is verzekerd tot € 10.000,- per aanspraak. U heeft een eigen bijdrage € 250,-
Mocht u antiek, sierraden, etc. hebben die onze verzekerde som overstijgt dan raden wij u aan zelf een extra waardeverzekering afsluiten.

Wanneer u naar Pleyade verhuist ontvangt u meer informatie over de verzekeringen via het adviesteam of uw aanspreekpunt op de locatie.

Dat hangt van uw situatie af.

Op een aantal woonlocaties kunt u volledig zelfstandig wonen. Dan betaalt u iedere maand huur.

Woont u bij ons omdat u zorg nodig heeft op grond van de wet langdurige zorg? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Ook als u zorg thuis krijgt, bijvoorbeeld met een Persoonsgebonden Budget (PGB), volledig pakket thuis of een combinatie van zorg van de instelling en een pgb. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. De woon- en zorgadviseurs van het adviesteam kunnen u hier meer over vertellen.

Ja. De huurprijs is afhankelijk van de grootte van het appartement en het puntenwaarderingssysteem. Het adviesteam kan u hier meer over vertellen.

U kunt zelf uw tv-provider kiezen en betaalt deze ook zelf. Vaak worden er ook kosten gerekend voor de was. In het overzicht op de pagina kwaliteit ziet u welke kosten voor uw eigen rekening zijn.

Ja dat kan, maar is het wel belangrijk dat u of uw naasten zelf voor het dier kunnen zorgen.
Bijv: het verschonen van een vogelkooi, kattenbak, voeden, het uitlaten van huisdieren etc. De zorg is daar niet verantwoordelijk voor.

Ja, u kunt uw eigen huisarts houden. Wanneer u bij ons komt wonen bespreken we de mogelijkheden.

Wanneer u bij ons woont op basis van de wet Langdurige zorg, heeft u recht op tandheelkundige hulp van Pleyade. U kunt ook uw eigen tandarts houden. Dan betaalt u zelf voor het vervoer. Maakt u gebruik van de tandarts van Pleyade, dan is het vervoer geregeld. Op de woonlocaties hebben we overeenkomsten met een tandarts die op afspraak werkt voor bewoners van Pleyade, met uitzondering van de locaties in de Liemers.

Ja, u kunt uw voorkeur aangeven. Dan houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee. Het kan wel betekenen dat het daardoor langer duurt voordat u een woning krijgt.

Ja, u kunt uw voorkeur aangeven. Dan houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee. Het kan wel betekenen dat het daardoor langer duurt voordat u een woning krijgt.

Dat hangt van uw situatie af. Neem contact op met het adviesteam om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op met het adviesteam via 026 – 751 7310 of adviesteam@pleyade.nl.

Wachtlijst

Dat wisselt per woonlocatie.

Ja dat mag en is mogelijk.

Samen zorgen

Ja, dat kan. U leest hier meer over op de pagina Logeren bij Pleyade.

Aanleunwoning

Op dit moment kan dat niet. De woningen van Pleyade zijn nog niet algemeen inzichtelijk. Neem contact op met het adviesteam voor meer informatie. Neem contact op via 026 – 751 7310 of adviesteam@pleyade.nl.

Voor een aanleuningwoning kunt u terecht bij uw gemeente.

In een aanleunwoning woont u in een beschermde woonomgeving waar diensten worden geleverd vanuit een zorginstelling. Wonen binnen Pleyade is op basis van WLZ indicatie.

Staat u vraag er niet tussen?

Revalidatie

Het kan zijn dat er tijdelijk geen plek is. Dan kunt u afhankelijk van uw vraag op de wachtlijst geplaatst worden. Maar om zo goed en snel mogelijk te herstellen is het belangrijk dat u zo snel mogelijk start met revalideren. Uw specialist bespreekt met u de mogelijkheden.

Moet u revalideren? Dan meld uw arts u aan bij het Adviesteam van Pleyade. Daar wordt gekeken of er plaats is bij Pleyade Revalidatie en per wanneer u hier terecht kunt. Het adviesteam neemt vervolgens contact met u op om verder af te stemmen.

Nee, u komt tijdelijk bij ons verblijven. U neemt uw eigen kleding en verzorgingsspullen mee en mag de kamer opfleuren met enkele persoonlijke accessoires.

Wanneer tijdens uw revalidatie blijkt dat het niet meer lukt om zelfstandig thuis te wonen, dan kunnen we samen met u, uw naasten en het revalidatieteam op zoek naar een nieuw thuis. Misschien wel op een van onze woonlocaties.

Wij hanteren geen bezoektijden. Uw bezoek is altijd welkom. Het is wel fijn als zij rekening houden met de zorg- en behandelmomenten.

Om te kunnen revalideren krijgt u een indicatie vanuit de zorgverzekeraar. We noemen dit een DBC- GRZ (diagnose behandel combinatie-geriatrische revalidatiezorg).

Nee, dat hoeft niet. Dit wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Op de pagina van Pleyade Revalidatie leest u meer over de kamers en de locatie.

Ja, het kan wel zijn dat u de badkamer deelt met een andere cliënt.

Op de revalidatielocatie hebben niet alle kamers een eigen badkamer.

Als u komt revalideren is er een heel behandelprogramma die aan de hand van uw vraag wordt samengesteld. Activiteiten kunnen daar een onderdeel van zijn.

Ja, er is een restaurant aanwezig.

Ja, dat is mogelijk. U heeft ook de beschikking over een eigen koelkast.

Dat kan in overleg.

Ja, er is een TV op de kamer aanwezig.

Nee. De meeste cliënten hebben zelf een mobiele telefoon.

Dat hangt af van uw situatie en doel. U bespreekt dit met uw revalidatieteam.

Dat is het betrokken behandelteam, medisch behandelaren, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopediste, diëtiste, activiteitenbegeleiding en woon- en zorgadviseurs.

Heeft deze pagina u geholpen?

Wij willen u graag zo goed mogelijk voorzien van informatie