Verwijzers

Uw partner in ouderenzorg

Een fijne oplossing voor permanente zorg, eerstelijns verblijf, crisiszorg en GZSP-zorg.

Klachtenregeling | Pleyade | Verwijzers

We doen het samen

Dat bewoners en cliënten zich goed voelen, daar zetten we ons elke dag voor in. Dat doen we het liefst samen. Samen met de bewoner, de client en zijn/haar naasten én samen met u. Dat doen we zowel op de woonlocaties als bij mensen thuis. In beide gevallen zijn het leven, de identiteit en de leefstijl van de cliënt uitgangspunt. Hij bepaalt hoe hij wil leven en wij dragen eraan bij om dit te realiseren.

 


Advies of overleg? We helpen u graag verder

Nu mensen langer thuis blijven wonen hebben zij meer specifieke vragen over ouder worden en ouderdomsziekten. Vaak stellen zij deze als eerst aan hun huisarts. De artsen en behandelaren van Pleyade zijn uw partner bij de ondersteuning van uw oudere cliënt. Vraagt de situatie niet direct om een doorverwijzing, maar wilt u advies of overleggen? Neem dan contact met ons op. We delen graag onze kennis en expertise op het gebied van de zorg voor ouderen met u.

Ons medisch team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, specialistisch verpleegkundigen en basisartsen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk en creatieve therapie. Ook bij onze GZ-psychologen kunt u terecht voor advies en overleg.

Contact

Crisiszorg en Eerstelijns verblijf (ELV)

In acute gevallen, bijvoorbeeld bij een verslechterde gezondheid of thuissituatie, kan het voorkomen dat uw cliënt (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. In dat geval komt hij in aanmerking voor een ELV-plaats bij een ouderenzorgorganisatie, bijvoorbeeld bij Pleyade. Alle Pleyade-locaties bieden 24/7 zorg aan cliënten met een zogenaamde ELV-indicatie. Zowel hoog complex (Pleyade neemt de behandeling over) als laag complex (de huisarts blijft de behandelaar).

Plaatsing van mensen die acute zorg nodig hebben gaat altijd via het ELV-loket van het ‘Coördinatiepunt Verblijf regio Arnhem e.o.’ Deze organisatie heeft nauw contact met alle zorgaanbieders in de regio. Als huisarts kunt u contact opnemen met het Coördinatiepunt Verblijf, samen met u bekijken zij of uw cliënt inderdaad in aanmerking komt voor een ELV-plek. Zo ja, dan wordt gezocht naar beschikbare plaatsen in de regio. Verhuist uw cliënt tijdelijk naar een locatie van Pleyade, dan zorgen de woon- en zorgadviseurs van het adviesteam samen met de medewerker van het Coördinatiepunt Verblijf voor de plaatsing van de cliënt.

Het Coördinatiepunt Verblijf is voor verwijzers op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur te bereiken via 026 – 2042801. Voor de bereikbaarheid buiten kantoortijden en de weekenden verwijzen wij u graag naar de website van het Coördinatiepunt Verblijf. Voor geplande zorg of thuiszorg kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Pleyade adviesteam.


GZSP-zorg

Het kan zijn uw cliënt geen 24 uur per dag zorg nodig heeft, maar wel behandelingen nodig heeft vanuit meerdere zorgverleners. Bij Pleyade hebben we specialisten ouderengeneeskunde en psychologen die GZSP-zorg (geneeskundige zorg aan specifieke patiënten) kunnen verlenen. De cliënt kan gewoon thuis blijven wonen. U kunt in dat geval contact opnemen met de specialist ouderengeneeskunde/psychologen om de mogelijkheden te bespreken.

De breiclub op locatie Het Schilld.

Contact

Wilt u meer informatie, advies of zorg aanvragen? Neem contact op met het adviesteam via 026 – 751 7310 of adviesteam@pleyade.nl.

Contact