Praktische informatie over wonen bij Pleyade

Praktische informatie wanneer u bij Pleyade komt wonen

Het adviesteam van Pleyade helpt u graag als u interesse heeft om te komen wonen bij Pleyade.

Cliëntenraad en Kwaliteit

Wanneer u voor Pleyade kiest, zijn er meerdere dingen die geregeld moeten worden. Het is fijn om te weten welke zaken u zelf kunt regelen en welke zaken door Pleyade geregeld zijn voor de verhuizing. Hierbij blijft het uitgangspunt dat u uw eigen keuzes maakt. Zo kunt u kiezen om uw eigen bed mee te nemen naar uw nieuwe woning.

Uw eerste aanspreekpunt

Het adviesteam is uw eerste aanspreekpunt bij Pleyade. Zij beantwoorden u vragen, kunnen u extra informatie geven én plannen een kennismaking en/of rondleiding met u in. Neem contact op met de woon- en zorgadviseurs van het adviesteam via 026 – 751 7310 of adviesteam@pleyade.nl.


Wonen bij Pleyade? Dit moet u regelen

Er komt veel op u af als u verhuist naar een nieuw thuis bij Pleyade. U heeft wellicht een aantal vragen. Waar heb ik precies recht op? Wat moet ik zelf regelen en wat regelt Pleyade voor mij? Hoe zit het met het inrichten van een woning, en het regelen van verzekeringen, tv, internet en telefoon? Wat zijn de mogelijkheden van bezoek, logeren of een meeverhuizende partner? Zijn huisdieren toegestaan? En hoe zit het met eten en drinken, kleding wassen en afspraken met de tandarts?

Wanneer u bij Pleyade komt wonen, dan helpt het adviesteam u op weg en ondersteunen ze met praktische informatie. Onderaan deze pagina vindt u een antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie of kijk eens op deze website bij de woonlocatie van uw voorkeur.


Wlz-zorgindicatie

Vaak heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorginstellingen (CIZ) nodig wanneer u bij Pleyade komt wonen en zorg nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg, hoeveel zorg u krijgt en voor welke periode. Dit beschrijven ze in een indicatiebesluit, dat zowel naar Pleyade als naar het zorgkantoor wordt gestuurd. Het zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit voor alle inwoners in de regio. In onze regio is dat het Menzis Zorgkantoor .

Voor de huurappartementen op woonlocatie Het Schild heeft u geen zorgindicatie van het CIZ nodig.

Hulp bij indicatie aanvragen

De indicatie vraagt u zelf aan bij het CIZ. Uw huisarts of de woon- en zorgadviseurs van het adviesteam van Pleyade kunnen u hierbij helpen. Als u al bij ons woont en zwaardere zorg nodig heeft, dan moet er een herindicatie aangevraagd worden, zodat de extra zorg wordt betaald.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het zorgkantoor heeft onafhankelijke cliëntondersteuners in dienst. Zij helpen u met alles rondom het regelen van langdurige zorg. U kunt bij de cliëntondersteuner onder andere terecht voor informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, hulp bij uw keuze voor een zorgaanbieder en ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u alle informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuners.

Meer informatie over Wlz-zorg

Meer informatie over het regelen van Wlz-zorg kunt u vinden op het Wlz-zorgkompas van het Zorginstituut Nederland of op de website van het ministerie van Volksgezondheid.

Op de website regelhulp.nl leest u welke mogelijkheden er zijn en waar u naartoe kunt om zorg of hulp te regelen. Ook worden de zorgwetten uitgelegd.


Kosten van de zorg

Wanneer u Wlz-zorg krijgt, worden de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed door de overheid. U betaalt hiervoor wel een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en uw gezinssituatie. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Sommige producten en diensten van Pleyade moet u zelf betalen, bijvoorbeeld uw telefoonabonnement en de was. De tarieven hiervoor vindt u in het document 2024 tarieven extra diensten.


Wachttijd voor een woning

We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk een woonruimte op de locatie van uw keuze te regelen. Het is lastig om aan te geven hoe lang dat duurt. Soms krijgen mensen voorrang omdat langer thuis wonen onverwacht echt niet meer gaat, bijvoorbeeld na een ongeval of plotselinge (verslechtering van) ziekte. De woon- en zorgadviseurs van het Adviesteam informeren u graag hierover en helpen u bij het aanmelden voor een woning.


Zorgverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden

Als u zorg van Pleyade gaat ontvangen, dan sluiten we een zorgverleningsovereenkomst af. Dit is het contract wat we samen ondertekenen. Bij het ondertekenen van deze zorgverleningsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing: voor iedereen de algemene module en afhankelijk van uw indicatie een bijzondere module zoals aangekruist in de zorgverleningsovereenkomst.

De Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke voorwaarden en hiermee regelen we uw en onze rechten en plichten. In januari 2022 zijn de Algemene Voorwaarden VVT bijgesteld en gelden voor bestaande bewoners en cliënten en per voor nieuwe bewoners en cliënten van zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of BTN. In de publieksfolder leest u hier meer over. De algemene voorwaarden en de voor u van toepassing zijnde modules leest u hier:

 

Zorgleefplan

Vooraf en in de eerste periode dat we zorg leveren bespreken we uw wensen, behoeften en mogelijkheden. We vinden het fijn om van u te horen hoe u uw leven graag leeft en wat u belangrijk vindt. Aan de hand hiervan kunnen we zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen en kunnen we afspraken maken over de zorg. Dit leggen we vast in het zorgleefplan of zorgplan. Zo vaak als nodig is bespreken we de afspraken met u en maken eventueel nieuwe afspraken.


Onverwacht verhuizen naar Pleyade – Aanmelden voor een woning

Soms is het opeens niet meer mogelijk om zelfstandig thuis te blijven wonen en moet u onverwacht (tijdelijk) verhuizen. We noemen dit een crisisopname. Er wordt dan regionaal geregeld dat u zo spoedig mogelijk op een passende plek terecht kunt. Wanneer de crisis voorbij is, kunt u in sommige gevallen weer terug naar uw eigen woning. Als dat niet meer lukt, dan kan het adviesteam samen met u op zoek naar een fijn nieuw thuis als u dat wilt. We helpen u graag met het aanmelden voor een woning.

Ook interessant

Wist u dat u ook tijdelijk bij Pleyade kunt verblijven? Bijvoorbeeld wanneer uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kunt zorgen?

Lees meer over logeren bij Pleyade

Pleyade is betrokken, respectvol en heeft oprechte aandacht voor de bewoners. Dat zij zich goed voelen, daar zetten we ons elke dag met volle overgave voor in.

Maak kennis met Pleyade