Naar start

Disclaimer

1. Algemeen

Hier vindt u de disclaimer van Stichting Pleyade. Stichting Pleyade is statutair gevestigd te Arnhem, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09125621.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door:

Pleyade
Mr. E.N. van Kleffensstraat 16
6842 CV Arnhem
welkom@pleyade.nl

Heeft u vragen over deze disclaimer dan kunt u direct contact opnemen met onze adviseur gegevensbescherming via privacy@pleyade.nl. Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer aan te passen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De actuele versie is terug te vinden op onze website, www.pleyade.nl.

 

2. Gebruiksvoorwaarden website & informatie

Alle informatie, teksten, foto’s, producten en/of diensten die via deze website worden aangeboden of gebruikt zijn eigendom van Pleyade. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pleyade informatie te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 

3. Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Pleyade bevindt of via de link naar de website van Pleyade wordt (door)gestuurd.

 

4. Aansprakelijkheid

Ondanks dat we de informatie op deze website altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben opgesteld kan het zijn dat deze onvolkomenheden bevat. Pleyade staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de aangeboden informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Stichting Pleyade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Pleyade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website. Pleyade houdt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen.

 

5. Links naar andere websites

Deze website bevat links naar websites of webpagina’s van derden of kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s omdat Pleyade geen zeggenschap heeft over de inhoud van die websites of webpagina’s.

 

6. Privacy

Pleyade verwijst hiervoor naar haar privacyverklaring. Het Nederlandse recht is hierop van toepassing; alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.