Ergotherapie

Ergotherapie om zelfstandig te blijven functioneren

De ergotherapeuten van Pleyade staan voor u klaar.

Ergotherapie | Pleyade

Ergotherapie

Zelfstandig aankleden, eten, drinken en wassen of met de scootmobiel op pad gaan

Wanneer dat lastiger wordt, kijkt de ergotherapeut mee wat u nodig heeft om wél zoveel mogelijk zelfstandig en veilig te leven. Uw wensen en behoeften staan daarbij centraal.


In het kort

Werken aan het vergroten van uw zelfstandigheid.
Of u ondersteunen en begeleiden wanneer dingen minder gemakkelijk gaan.
Oplossingsgericht werken: we kijken hoe iets wél (weer) kan of aangepast lukt.
Gericht op uw lichaam: van lighouding, zelf eten en met de rollator lopen tot begrijpen hoe u de dingen doet.
Gericht op denken: van omgaan met achteruitgang, vaardigheden trainen, strategieën bedenken of adviezen geven

We doen het samen

Onafhankelijk van waar u woont. Wanneer u, familie of zorgmedewerker merkt dat bewegen of denken in uw dagelijks leven lastiger wordt, kan de ergotherapeut u ondersteunen. Bij voorbeeld wanneer zelfstandig aankleden minder goed gaat, brood smeren niet meer lukt, u niet meer prettig kan zitten of liggen, u door vermoeidheid niet meer tot dagelijks handelen komt of u hoe u zich weer veilig kan verplaatsen binnen en buitenshuis.

In de eerste gespreken met u en familie of zorgmedewerker bekijkt de ergotherapeut hoe het nu gaat. Dit gebeurt bij voorkeur in uw eigen woonomgeving. Samen stellen wij doelen op en maken we een plan van aanpak om deze doelen te bereiken. De ergotherapeut geeft ook advies aan uw naasten.

Ergotherapie | Pleyade


Contact met de ergotherapeut

Vaak ziet iemand uit uw zorgteam dat iets niet meer zo goed gaat of dat uw lig- of zithouding minder fijn is. U of deze persoon neemt dan direct contact op met de ergotherapeut of vraagt de betrokken arts om een ergotherapeut in te schakelen.

De ergotherapeut neemt dan contact met u op.


“Het gevoel van eigenwaarde terugkrijgen is een belangrijk onderdeel van ergotherapie. Als een bewoner niet meer staand kan wassen, wil het niet zeggen dat zelf wassen helemaal niet meer kan. Dan zoeken we een manier om zittend of anders te wassen.”

 

Judith Klomp, Ergotherapeut


Revalidatie, thuis wonen en ergotherapie

Wanneer u bij Pleyade komt revalideren, bijvoorbeeld met een hersenletsel of een nieuwe heup, kan de ergotherapeut u tijdens uw revalidatieproces ondersteunen. Vaak werkt hij/zij dan ook nauw samen met andere behandelaren. Meestal is de revalidatie na 5 tot 14 weken afgerond en kunt u naar huis. Heeft u nog hulpmiddelen, aanpassingen of therapie thuis nodig? Dan geeft de ergotherapeut daarover advies.

Ergotherapie bij u thuis

Woont u zelfstandig en heeft u een vraag voor de ergotherapeuten van Pleyade? Dan kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen of de vraag stellen via uw (huis)arts. De ergotherapeuten werken veel samen met andere behandelaren en specialisten. Door de grote kennis over ouderenzorg kunnen de ergotherapeuten u ook thuis goed ondersteunen. Ook kijken ze mee als uw woning aangepast moet worden.


Veelgestelde vragen

  • Op de revalidatielocatie wordt de ergotherapeut betaald uit het diagnose-behandelcombinatie (dbc)-budget vanuit de zorgverzekering.
  • Wanneer u vanuit thuis een ergotherapeut van Pleyade hebt, gaat dat via uw basiszorgverzekering. Daar zit 10 uur in. Eventueel kunt u een aanvullende verzekering voor meer uren afsluiten.
  • Woont u bij Pleyade vanuit de wet langdurige zorg? Dan heeft u geen extra kosten.

 

Wilt u meer weten over de vergoeding van hulpmiddelen? Ook daarbij kan de ergotherapeut verder helpen. Hij/zij geeft u graag advies.