Geestelijke verzorging

Hoe staat u in het leven?

De geestelijk verzorgers bij Pleyade zijn er voor u.

Geestelijke verzorging | Pleyade

Geestelijke verzorging

Gesprekken voeren over levensvragen en verlies, maar óók de mooie momenten in het leven naar boven halen.

De geestelijk verzorgers bij Pleyade zijn er om deze thema’s te bespreken en te kijken waar u kracht uit kan halen. Hoe staat u in het leven? Die vraag staat centraal bij de geestelijke verzorging.


In het kort

Expertise op het gebied van levensvragen, rondom verlies en rouw
Kennis van rituelen bij verlies
Kennis van verschillende levensbeschouwingen
Uw gesprekken zijn vertrouwelijk

We doen het samen

Wanneer u worstelt met thema’s als verlies, rouw of onzekerheid over de toekomst, kan de geestelijk verzorger helpen. Dat doet hij/zij door met u te praten en samen te onderzoeken hoe u uw gedachten en emoties een plek kunt geven in uw dagelijks leven. Uw levensverhaal en waar u nu tegen aanloopt is het startpunt van de gesprekken. U kunt zelf contact opnemen met de geestelijk verzorger, maar vaak schakelt de arts of de zorg hun hulp in. De geestelijk verzorgers kunnen ook overleggen met andere zorgverleners.


Contact met de geestelijke verzorgers

Bij de eerste kennismaking komt de geestelijk verzorger bij u langs en kijkt waar u behoefte aan heeft. Daarbij biedt de geestelijk verzorger meer dan alleen een luisterend oor; hij/zij helpt ook mee aan een andere kijk op bepaalde vraagstukken. De bewoner in z’n kracht zetten is daarbij een belangrijk doel. Afhankelijk van de vraag komt de geestelijk verzorger eens per week tot eens per maand.


“Bij grote veranderingen of tegenslagen stellen mensen vaak vragen over zichzelf en hun leven. Wat betekent het leven (nog) voor mij? Hoe kan ik omgaan met gemis en verdriet? Wij gaan graag met u op pad om antwoorden te helpen formuleren.”

Melanie Kraanen, Janneke Bron, George Martens; geestelijk verzorgers


Geestelijke verzorging op de revalidatie locatie

Indien gewenst komt de geestelijk verzorger ook bij u langs als u alleen bij Pleyade revalideert. Veel mensen op revalidatie hebben vragen over de nieuwe situatie waarin zij zich bevinden en de vraag of ze nog naar huis gaan. U kunt met de geestelijk verzorger over die onzekerheid en nieuwe situatie praten.


Veelgestelde vragen

Nee, de geestelijke verzorging is er voor iedereen binnen Pleyade. Ze hebben wel kennis van levensbeschouwingen, maar dat speelt geen actieve rol in de gesprekken.