×

Niet tevreden? Meld het ons.

Pleyade werkt voortdurend aan een goede kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Maar het kan weleens anders lopen dan u verwacht. In dat geval horen we dat graag. Bent u niet tevreden? Heeft u een klacht? Spreek ons aan, zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. Bovendien kunnen we met uw klacht of suggestie onze dienstverlening verbeteren. Hieronder leest u over hoe en waar u een klacht kunt indienen.

*U kunt uw klacht direct indienen bij deze persoon of commissie en hiermee de voorgaande stap(pen) overslaan.

Uw klacht melden

De snelste manier om uw klacht opgelost te krijgen is door deze te bespreken met de betreffende medewerker of EVV’er. Uit u uw klacht liever bij een teamhoofd of gebiedsmanager, of de raad van bestuur van Pleyade, dan kunt u hen een brief of e-mail sturen. Het heeft echter het onze voorkeur als u gebruik maakt van het klachtenformulier*.

*Om het klachtenformulier digitaal in te vullen kunt u het downloaden en opslaan op uw computer. Open het formulier in Acrobat Reader. Als u nog niet over dit programma beschikt, dan kunt u het gratis bij Adobe downloaden.

Contactgegevens

U kunt uw klacht sturen naar: klachtenbemiddeling@pleyade.nl.
Richt u uw klacht aan de bestuurder, mail dan naar: secretariaatrvb@pleyade.nl.

Stuurt u uw klacht liever per post toe, doe dit dan naar:
Pleyade, Postbus 4020, 6803 EA Arnhem

Vermeld voor een snelle afhandeling altijd duidelijk voor wie uw bericht bestemd is.

Klachtenfunctionaris

Bespreekt u uw klacht liever met een neutrale buitenstaander? Dan staat de klachtenfunctionaris, mevrouw Esseline McKenzie, voor u klaar. Naast een luisterend oor biedt zij u hulp bij het indien en oplossen van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kunt u kosteloos inschakelen.

U bereikt de klachtenfunctionaris op 06 - 3387 0706 of e.mckenzie@upcmail.nl.

Externe klachtenregelingen

Komt u er binnen Pleyade niet uit, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot een externe instantie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Externe Klachtencommissie regio Arnhem

De Externe Klachtencommissie is een samenwerkingsverband voor organisaties in de regio Arnhem die actief zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en maatschappelijke ondersteuning. De commissie bestaat uit mensen die niet bij Pleyade betrokken zijn en is daarmee een onafhankelijk orgaan. U kunt de commissie inschakelen bij klachten over de wet BOPZ (Wet Bijzonder Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen), maar ook voor algemene klachten.

U bereikt de Externe Klachtencommissie op 06 1628 1765 of klachtencommissieregioarnhem@gmail.com.

Meer informatie vindt u in de klachtenregeling externe klachtencommissie BOPZ en klachtenregeling externe klachtencommissie Algemeen.

Geschillencommissie Zorg

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt, u niet tevreden bent met het oordeel van de raad van bestuur van Pleyade of het advies van de Externe klachtencommissie, is er sprake van een geschil. U kunt een geschil per brief voorleggen aan de onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar Pleyade bij is aangesloten.

Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissiezorg.nl. Ga naar ‘Zorgcommissies’ en kies voor ‘Verpleging, Verzorging en Geboortezorg’. Meer informatie vindt u in het Reglement geschillencommissie.

Meer informatie en contact

U kunt de informatie op deze website ook nalezen in de Klachtenbrochure Pleyade. Een uitgebreide toelichting over de procedure vindt u in het document klachtenregeling Pleyade.

Heeft u vragen over onze klachtenprocedure, of het indienen van een klacht? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 026 - 751 7300, of mail naar klachtenbemiddeling@pleyade.nl.

Wij gebruiken cookies op de website. Anonieme analytische cookies laten ons zien hoe de website wordt gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we pleyade.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord