Welkom bij Pleyade

Logopedie met oog voor u en uw omgeving

De ervaren logopedisten van Pleyade ondersteunen u graag.

Logopedie | Pleyade

Logopedie

Wat als spreken, eten of drinken niet meer vanzelf gaat?

Door ouderdom of ziekte kunt u moeite krijgen met praten of met kauwen en slikken. Bijvoorbeeld door dementie, na een herseninfarct of bij Parkinson. De logopedist kan u helpen. Ook kan ze uw familie en zorgverleners begeleiden en adviseren.


In het kort

Uw vraag staat centraal.
Veel specialistische kennis en ervaring op het gebied van logopedie bij volwassenen.
De logopedisten kijken verder dan alleen hun eigen vakgebied, ze kijken naar u als mens en wat u nodig heeft.
Goede samenwerking met andere specialisten binnen Pleyade, zoals diëtisten, ergo- en fysiotherapeuten en psychologen.

We doen het samen

De logopedist onderzoekt, behandelt en geeft adviezen bij verschillende aandoeningen. Ze kan u helpen bij:

  • Spraakproblemen: als u niet goed verstaanbaar meer bent.
  • Stem- en ademproblemen.
  • Taalstoornissen: iemand kan de woorden niet goed vinden, gebruikt verkeerde woorden of begrijpt niet goed meer; moeite met lezen of schrijven.
  • Kauw- of slikproblemen: eten en drinken gaan niet goed meer. Bijvoorbeeld veel verslikken of niet kunnen eten.

 

Om u zo goed mogelijk te helpen kan de logopedist uw naasten of zorgverleners inschakelen. Dat gaat na overleg met u. Uw omgeving kan u dan ondersteunen. Andere behandelaren worden erbij gevraagd als het om een breder probleem gaat. Zo wordt u optimaal geholpen.

Iedere vraag is anders, daarom is het werk van de logopedist altijd maatwerk. Uw vraag staat centraal. De logopedist bespreekt samen met u uw mogelijkheden.


Contact met de logopedist

De arts of zorgverlener kan u aanmelden bij de logopedist. U kunt ook zelf contact opnemen met de logopedist. Als het nodig is neemt de logopedist contact op met de arts, zorg en uw naasten.


“Bij de logopedie kijken we naar de totale mens en zijn hulpvraag. Communicatie is belangrijk in het dagelijks leven. Maar ook gezellig kunnen eten en drinken. Het heeft veel invloed op het sociale leven en het welzijn. Daarom wordt ook uw omgeving betrokken bij de behandeling.”

 

Inge Langenberg, Logopediste


Revalidatie, thuis wonen en logopedie

De logopedisten van Pleyade werken op de Revalidatie en bij mensen thuis. Thuis kan zijn op een woonlocatie van Pleyade. Thuis kan ook buiten Pleyade zijn.


Veelgestelde vragen

Ja, als u een indicatie heeft voor verblijf met behandeling.

Heeft u verblijf zonder behandeling of woont u gewoon thuis? Dan valt logopedie onder de basisverzekering.