Medisch behandelaren

Medisch behandelaren

De bewoner en cliënt begeleiden en ondersteunen op medisch gebied.

Medische specialisten

De medisch behandelaren kijken naar de mens in zijn geheel. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met de andere behandelaren bij Pleyade, zoals de fysiotherapeut en de diëtist. Vragen beantwoorden vanuit bewoners/cliënten/naasten en zorgmedewerkers, ziektebeelden herkennen en eventueel zelf behandelen of doorverwijzen naar het ziekenhuis, behoren onder andere tot het takenpakket van een medisch behandelaar.

Wanneer mensen komen wonen of revalideren bij Pleyade behouden ze hun eigen huisarts. De zorg wordt door de medisch behandelaren van Pleyade overgenomen als de medische zorg te complex is voor de huisarts.  De medisch behandelaren bij Pleyade komen bij de bewoner en cliënt in beeld als het nodig is. Ze staan in nauw contact met de zorgmedewerkers en verpleegkundigen op de woonlocaties. Ook zijn de medisch behandelaren regelmatig op de (woon)locaties aanwezig voor afstemming met de bewoner/cliënt  of zorgmedewerkers. Dit wordt gedaan in overeenstemming met de wensen en behoeftes van de bewoner/cliënt.


In het kort

Een hecht team van verpleegkundig specialisten, basisartsen, specialist ouderengeneeskunde en physician assistants.
Er is altijd een iemand van medisch behandelaren beschikbaar voor de woonlocatie, dit kan ook zijn voor een telefonisch overleg.
Nauwe afstemming met andere behandelaren bij Pleyade zoals psychologen, fysiotherapeuten en zorgmedewerkers op de locaties. Maar ook met zorgprofessionals die bij u betrokken zijn, zoals uw eigen huisarts.
Op verzoek van een huisarts bezoeken we ook mensen die niet bij Pleyade wonen en denken wij mee met vraagstukken van de huisarts.

Hoe ondersteunen de medisch behandelaren de bewoner?

De medisch behandelaren zijn er voor de bewoner op medisch gebied, zowel op lichamelijk als mentaal welzijn. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om elkaar te leren kennen en in gesprek te blijven over wat de bewoner belangrijk vindt op het gebied van de zorg en behandeling. Daar worden afspraken over gemaakt. Dit wordt gedaan op basis van overleggen met de bewoner, naasten en de zorgmedewerkers van de woonlocatie. Daarnaast werkt de medisch behandelaar veel samen met andere behandelaren en stemmen ze samen af rondom de gewenste ondersteuning van de bewoner of cliënt.

Verpleegkundig Specialist Hanneke van Kesteren staat voor u klaar.


Hoe komt de bewoner in contact met een medisch behandelaar?

Indien een bewoner behoefte heeft aan een afspraak met een medisch behandelaar kunnen zij dit via de zorgmedewerker aangeven en deze zullen dit doorgeven.

Zorgmedewerkers zijn geschoold om in te schatten of er medische zorg nodig is, zij kunnen dan in afstemming met de bewoner/ naaste, contact opnemen met een medisch behandelaar.


Revalidatie bij Pleyade

Wanneer iemand vanuit het ziekenhuis bij Pleyade komt revalideren, is de medisch behandelaar nauw betrokken. Deze kijkt samen met de cliënt en andere behandelaren welke doelen gewenst zijn. In afstemming met de cliënt maken de medisch behandelaren een behandelplan samen met de andere behandeldisciplines zoals fysio- en ergotherapie. Gezamenlijk begeleiden zij de cliënt. Nadat de revalidatie is afgerond gaat de cliënt naar huis of stroomt door naar een woonlocatie of andere zorgorganisatie.

 


Thuis wonen en de medisch behandelaren bij Pleyade

De medisch behandelaren bij Pleyade kunnen door een huisarts gevraagd worden om mee te denken en adviezen te geven voor cliënten thuis. Indien nodig doen doet de medisch behandelaar ook een huis bezoek. Zo krijgen thuiswonenden ook specialistisch advies via de eigen huisarts.

Specialist ouderengeneeskunde in gesprek met bewoner.


Veelgestelde vragen

Bij Pleyade werken specialisten oudergeneeskunde, verpleegkundig specialisten, basisartsen en physician assistants. Allen zijn medisch opgeleid.

Er is altijd een medisch behandelaar beschikbaar. Ook buiten kantoortijden, zoals in het weekend, is er een medisch behandelaar beschikbaar voor overleg en indien noodzakelijk kan hij/zij op de woonlocatie komen.

Indien de bewoner onder zorg valt van de huisarts, dan is de huisartsenpost buiten kantoortijden te bereiken.

Als u gebruik maakt van uw eigen huisarts kunt u of uw naasten de medicijnen ophalen bij uw eigen apotheek. Vaak kan de apotheek de medicijnen ook komen brengen op de woonlocatie. Wanneer u medische zorg krijgt via een medisch behandelaar van Pleyade worden de medicijnen geleverd via de apotheek Medigoed.

Het is mogelijk om tot het einde te verblijven bij Pleyade. We zullen u ook in uw laatste levensfase zo goed mogelijk ondersteunen.

Dit is afhankelijk van uw situatie. De zorg wordt door de medisch behandelaren van Pleyade overgenomen als de medische zorg te complex is voor uw eigen huisarts. Het adviesteam heeft een coördinerende rol hierin. De medewerkers van het adviesteam zijn op kantoortijden te bereiken op 026 751 7310.