Cliëntenraad

Meepraten en denken

Bingo!

Welkom bij Pleyade

Hoe meer invloed mensen hebben op hun eigen leven, hoe beter ze zich voelen.

Daarom wil Pleyade graag dat de bewoner en cliënt meepraten over hoe we de dingen doen. Bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, dagelijkse zaken op locaties zoals maaltijden en activiteiten, veiligheid, hygiëne en nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Dit noemen we medezeggenschap. Bij Pleyade is dit op verschillende manieren geregeld:


Medezeggenschap

Iedere etage, woonlaag of -groep heeft een vast aanspreekpunt voor de bewoner en zijn/haar naasten. Daarnaast organiseren we er minimaal vier keer per jaar een overleg met bewoners, naasten en/of een vertegenwoordiger uit de cliëntenraad om de dagelijkse zorg te bespreken.


Lokale cliëntenraden

Naast medezeggenschap op de etages heeft iedere locatie een eigen cliëntenraad. In sommige gevallen is er één cliëntenraad voor twee locaties. Thuiszorg heeft een aparte cliëntenraad. De cliëntenraden bestaan uit bewoners die de individuele wensen, meningen en gedachten vertalen naar dingen die voor iedereen belangrijk zijn. Ook houdt de cliëntenraad de kwaliteit in de gaten. De cliëntenraad overlegt een aantal keren per jaar met teamhoofd(en) zorg over onderwerpen als: het jaarplan, de begroting, nieuw- en verbouw en kwaliteit van zorg en veiligheid.


Centrale Cliëntenraad (CCR)

De centrale cliëntenraad (CCR) is er voor alle bewoners van Pleyade. Er zitten zowel bewoners als vertegenwoordigers van bewoners in. De raad bestaat uit acht personen, dit zijn de voorzitters van de lokale cliëntenraden. De CCR adviseert over onderwerpen als de begroting, klachtenregeling, kwaliteitsonderzoeken, samenwerking met andere instellingen en nieuwe landelijke ontwikkelingen. De raad vergadert minstens acht keer per jaar met elkaar en een keer per jaar met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. De CCR ondersteunt de lokale cliëntenraden en andere medezeggenschapsvormen. Bijvoorbeeld door de Raad van Bestuur en de locatiemanagers te stimuleren om hun plannen en adviesaanvragen in begrijpelijke taal op te schrijven.


Wilt u meepraten en/of denken?

De voorzitter van de CCR is Tista Bobbink. Heeft u een vraag of onderwerp voor de CCR? Neem dan contact op met Tista via ccr@pleyade.nl of telefonisch via het secretariaat Raad van Bestuur: 026 – 751 6303. U kunt ook een vergadering van de raad bijwonen. Bij ccr@pleyade.nl meld u zich aan.