Kwaliteit

Een uitstekende kwaliteit van zorg

Klachtenregeling en Kwaliteit | Pleyade

Welkom bij Pleyade

Kwaliteit is een onmisbaar onderdeel van onze identiteit

Het thema ‘kwaliteit’ komt terug in ons dagelijks werk. Tijdens gesprekken, bij het ondersteunen en begeleiden, bij alles wat we doen. We gaan veelvuldig en vanzelfsprekend het gesprek aan met de bewoner en medewerkers. Wat we zien en wat we horen bekijken we kritisch en is de basis voor continue verbetering.

Lees meer over wat we doen op het gebied van kwaliteit in het kwaliteitsverslag.


Zo brengen we kwaliteit in beeld

Kwaliteit monitoren we op verschillende manieren, zoals ervaringengesprekken en kwaliteitsgesprekken met de bewoners, mantelzorgers en medewerkers. In een ervaringengesprek bespreken we uitgebreid de wensen, ervaringen en behoeften van de bewoner. Het gesprek is bedoeld om een bewoner nog beter te leren kennen en de ondersteuning en begeleiding nog beter aan te laten sluiten bij de levensstijl van de bewoner.

De kwaliteitsgesprekken worden begeleid door externe auditoren. Zij gaan op elke locatie uitgebreid met bewoners en hun mantelzorgers en medewerkers in gesprek aan de hand van het kwaliteitskader en het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat dan over thema’s als eigen regie, autonomie, medicatieveiligheid en hygiëne. De kwaliteitsgesprekken worden afgesloten met het maken van een gezamenlijk plan. Niet alleen voor de punten die nog aandacht nodig hebben, maar ook voor de sterke punten, waar andere teams van kunnen leren.

In onze kwaliteitsinstrumenten gaat het niet om cijfers, maar om het verhaal. Kwaliteit laat zich volgens ons namelijk moeilijk vatten in cijfers, omdat de nuance dan kan verdwijnen. Bent u toch benieuwd naar rapportcijfers, dan kunt u op ZorgkaartNederland reviews van bewoners en hun mantelzorgers vinden.
Klachtenregeling

Pleyade werkt voortdurend aan een goede kwaliteit van haar ondersteuning en begeleiding. Maar het kan weleens anders lopen dan u verwacht. In dat geval horen we dat graag. Bent u niet tevreden? Heeft u een klacht? Spreek ons aan, zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. Bovendien kunnen we met uw klacht of suggestie onze dienstverlening verbeteren. In de klachtenregeling leest u over hoe en waar u een klacht kunt indienen.

Lees meer


Kwaliteitskader Wlz thuis

In het addendum op het zga-reglement is beschreven hoe de kwaliteit van zorg aan thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie geborgd moet worden. U vindt hier hoe Pleyade aan deze kwaliteitseisen voldoet.


Verslagen Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst periodiek of zorgorganisaties voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de zorg. Op de website van de IGJ zijn de meest recente verslagen hiervan te vinden.