×

Innovatie in de ouderenzorg

Nadenken over de ouderenzorg van de toekomst, dat is wat we bij Pleyade belangrijk vinden. Hoe kan slimme technologie cliënten en zorgmedewerkers helpen om het dagelijks leven leuker en makkelijker te maken? Pleyade is nieuwsgierig en ambitieus als het gaat om zorginnovatie. Niet afwachten, maar initiatief nemen en een actieve bijdrage leveren aan ontwikkelingen.

Pleyade Innovatie Team (PIT)

Dat doen we onder andere met het Pleyade Innovatie Team (PIT). Dit team bestaat uit enthousiaste experts van Pleyade en de Technische Universiteit Eindhoven met ieder hun eigen expertise en achtergrond. Doel van het team is te komen tot de ontwikkeling van ondersteunende technologie waarmee het leven van dementerende ouderen én de zorgverlening makkelijker gemaakt kunnen worden.

PIT betrekt jaarlijks studenten van de TU/e bij haar activiteiten. Deze studenten volgen een leerroute rondom innovatie en dementie en krijgen de opdracht concepten te ontwikkelen die bijdragen aan het doel van PIT. Een goed concept kan worden ondersteund door PIT, waarbij de studenten begeleid worden in het uitwerken van het concept naar een volledig product.

Voorbeelden van innovaties

Momenteel werkt PIT aan de (door)ontwikkeling van de volgende innovaties:

  • Beleefkamer – een persoonlijke beleving voor iedereen, in één ruimte
  • Watch Me! app – een kompas met een wegwijzer die altijd naar huis wijst
  • Beleefkussen – een kussen dat bij aanraken muziek of een geluidsfragment afspeelt

Leden

Rens Brankaert, Serge Offermans, Hugo Nagtzaam, Jaap van den Elzen, Tijmen Stroeken, Marjanne Huizinga en Myrte Thoolen.

Contact

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via pit@pleyade.nl.

Samenwerking met TU/Eindhoven

Pleyade werkt vanaf september 2018 gedurende vier jaar nauw samen met de TU/Eindhoven (TU/e) op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Sinds september 2017 zijn er diverse projecten geweest waar studenten en onderzoekers van de faculteit Industrial Design van de TU/e samenwerken met cliënten en zorgmedewerkers van Pleyade (zie hierboven over PIT). Beide partijen hebben de samenwerking daarna uitgebreid naar meerdere expertises en het strategisch gebied Health van de TU/e. Ook gezamenlijke fondsenwerving voor zorgonderzoek en -ontwikkeling behoort tot de mogelijkheden. In 2018 is ook een promovendus gestart om op gebied van zorg en innovatie onderzoek te doen binnen Pleyade.

Zorgrobots en belevingsinnovaties  

Bij Pleyade proberen we graag nieuwe dingen uit. Producten die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan het welzijn van cliënten. Zo nemen we deel aan het proefproject met Tessa, een kleine zorgrobot voor onder andere mensen met dementie. Tessa is een kleine, laagdrempelige zorgrobot die mensen helpt door structuur te bieden en te activeren. Lees hier meer over Tessa. In samenwerking met ROC RijnIJssel hebben we ook geproefd aan de mogelijkheden van zorgrobot ZORA, is een kleine robot van 57 cm hoog die kan communiceren, dansen, spelletjes spelen, voorlezen, de animatie aanvullen en bewegingsoefeningen doen. Op diverse locaties maken we gebruik van vernieuwende activerende technologieën. Denk aan de Qwiek.up, de tovertafel, de braintrainer, huiskamer-Compaan en Silverfit.

 

 

Wij gebruiken cookies op de website. Anonieme analytische cookies laten ons zien hoe de website wordt gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we pleyade.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord