×

Uw partner in ouderenzorg

Pleyade creëert graag een veilige leefomgeving voor kwetsbare ouderen. Samen met u zorgen onze behandelaren en medisch specialisten ervoor dat uw oudere cliënt zo lang en gezond mogelijk thuis kan blijven wonen. Als thuis wonen niet meer gaat bieden we uw cliënt graag een fijn thuis in één van onze locaties. In beide gevallen zijn het leven, de identiteit en de leefstijl van de cliënt uitgangspunt. Hij bepaalt hoe hij wil leven en wij dragen eraan bij om dit te realiseren.

Pleyade: uw kennispartner

Nu mensen langer thuis blijven wonen krijgen huisartsen steeds meer specifieke vragen over ouder worden en ouderdomsziekten. De artsen en behandelaren van Pleyade zijn uw partner bij de zorg voor en behandeling van uw oudere cliënt. Vraagt de situatie niet direct om een doorverwijzing, maar wilt u advies of overleggen? Onze behandelaren en specialisten ouderengeneeskunde delen graag hun kennis en expertise op het gebied van de zorg voor ouderen met u.

Behandeling, advies en diagnostiek

Het artsenteam en de behandelaren van Pleyade staan u graag bij. De zorg voor uw cliënt nemen we indien nodig van u over, of we ondersteunen u met advies. Ons medisch team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, specialistisch verpleegkundigen en basisartsen. Bij het behandelteam van Pleyade kunt u terecht voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk en creatieve therapie. Bij onze GZ-psychologen kunt u terecht voor advies en overleg.

Klik hieronder voor meer informatie over het artsenteam en de behandelingen van Pleyade:

Crisiszorg

Soms gebeurt er iets waardoor direct opname in een beschermde omgeving nodig is. Uw cliënt bieden wij uiteraard graag de benodigde zorg. De professionals van Pleyade hebben ruime ervaring met somatische en psychogeriatrische problematiek.

Houdt u er rekening mee dat de zorg voor uw cliënt binnen 48 uur moet worden ingezet. Een spoedopname kan alleen binnen kantoortijden gerealiseerd worden. Buiten kantoortijden zal ter overbrugging maximale thuiszorg ingezet moeten worden.

Een spoedopname of aanmelding van een crisissituatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van een huisarts of specialist.

Eerstelijns verblijf (ELV)

In acute gevallen, bijvoorbeeld bij een verslechterde gezondheid of thuissituatie, kan het voorkomen dat uw cliënt  tijdelijk niet meer thuis kan wonen. In dat geval komt hij in aanmerking voor een ELV-plaats bij een ouderenzorgorganisatie, bijvoorbeeld bij Pleyade. Alle Pleyade-locaties bieden 24/7 zorg aan cliënten met een zogenaamde ELV-indicatie. Zowel hoog complex (Pleyade neemt de behandeling over) als laag complex (de huisarts blijft de behandelaar).

Plaatsing van cliënten die acute zorg nodig hebben gaat altijd via het ELV-loket van het ‘Transferbureau Eerstelijns verblijf’ van ziekenhuis Rijnstate. Dit bureau staat in nauw contact met alle zorgaanbieders in de regio. Als huisarts kunt u contact opnemen met het ELV-loket; samen met u bekijken zij of uw cliënt inderdaad in aanmerking komt voor een ELV-plek. Zo ja, dan wordt gezocht naar beschikbare plaatsen in de regio. Verhuist uw cliënt tijdelijk naar een locatie van Pleyade, dan zorgen onze woon- en zorgadviseurs van het adviesteam samen met de medewerker van het ELV-loket voor de plaatsing van de cliënt.

Het Transferbureau Eerstelijns verblijf is voor verwijzers zeven dagen in de week, 24 uur per dag te bereiken via 06 - 22 58 14 23. Voor geplande zorg of thuiszorg kunt u rechtstreeks contact opnemen met het adviesteam.

Contact

Neem bij een crisissituatie of voor meer informatie, advies en het aanvragen van zorg contact op met het adviesteam via 026 – 751 7310 of adviesteam@pleyade.nl.

Wij gebruiken cookies op de website. Anonieme analytische cookies laten ons zien hoe de website wordt gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we pleyade.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord