×

Zo gaat aanmelden in zijn werk

Indicatie

Om zorg te krijgen van Pleyade heeft u een indicatie nodig. Voor langdurige zorg, dus als u bij Pleyade wil komen wonen, geeft het Centrum Indicatiestelling Zorginstellingen deze af in de vorm van een zorgprofiel. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg en bepaalt hoeveel zorg u krijgt en voor welke periode. Dit beschrijven ze in een indicatiebesluit, die zowel aan Pleyade als aan het zorgkantoor wordt gestuurd.

Hulp bij indicatie aanvragen

De indicatie kunt u zelf aanvragen bij het CIZ. Uw huisarts of de zorgbemiddelaars van Pleyade kunnen u hierbij helpen. Als u al bij ons woont en zwaardere zorg nodig heeft, dan kunt u met ons afspreken dat wij een herindicatie voor u aanvragen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het zorgkantoor biedt hulp in de vorm van onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij helpen u met alles rondom het regelen en uitvoeren van langdurige zorg. U kunt bij de cliëntondersteuner onder andere terecht voor informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, hulp bij uw keuze voor een zorgaanbieder en ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u alle informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuners.

Meer informatie over Wlz-zorg

Meer informatie over het regelen van Wlz-zorg kunt u vinden op het Wlz-zorgkompas van het Zorginstituut Nederland of op de website van het ministerie.

De overheid heeft een website regelhulp. Hier kunt u controleren of u in aanmerking komt voor langdurige zorg, welke instanties betrokken zijn en waar u terecht kunt voor hulp.

Wachttijd voor een woning

Als u een indicatie heeft doen we ons uiterste best om zo snel mogelijk een woonruimte op de locatie van uw keuze te regelen. Op sommige locaties werken we met wachtlijsten voor nieuwe cliënten. We overleggen altijd met u over plaatsing op een wachtlijst. Nieuwe cliënten plaatsen we in volgorde van binnenkomst, waarbij in sommige gevallen crisisplaatsingen voorrang hebben. De zorgbemiddelaars informeren u graag over de actuele wachttijden en wachtlijsten.

Johan Cafferata

Dochter Sandra Cafferata: “Mijn vader heeft geen moment spijt van zijn verhuizing naar Eldenstaete."

Lees het verhaal