Organisatie

Bij Pleyade doen we het samen

Wonen bij Pleyade | Organisatie

Thuis bij Pleyade

Welkom bij Pleyade

Pleyade heeft een zo plat mogelijke organisatiestructuur. Dit doen we omdat we waarde hechten aan het nemen van verantwoordelijkheid. Door verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij het primaire proces te houden, realiseren we regelruimte rondom de 24-uurszorg en het dagelijks leven van de bewoners. Bekijk het organogram.

 

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad houdt toezicht op het beleid en bestuur van Pleyade. Integriteit en transparantie zijn belangrijke uitgangspunten, waarbij de governance code zorg leidend is.


Medezeggenschap

Bewoners

Via lokale en centrale cliëntenraden denken en praten bewoners mee over het leven bij Pleyade. De raden vertegenwoordigen de bewoners en adviseren gevraagd en ongevraagd over dagelijkse gang van zaken op de woonlocatie en beleid van Pleyade. Ze vormen zo de schakel tussen bewoners enerzijds en de zorgverleners, managers en bestuurder anderzijds.

Medewerkers

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers binnen Pleyade. Regelmatig overleggen zij met de bestuurder over het (personeels)beleid van de organisatie, waarin de OR inspraak heeft. De OR van Pleyade verdiept zich in verschillende onderwerpen, zoals personeelsbeleid, opleidingen en het verzuim- en vitaliteitsbeleid.

Professionele adviesraad

De professionele adviesraad (PAR) adviseert de bestuurder over vraagstukken die de kwaliteit van leven van de bewoners raken. In de PAR zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines. Vanuit hun eigen beroepskennis en achtergrond helpen zij Pleyade de juiste keuzes te maken in het organiseren van onze professionele zorg.

Pleyade heeft een ANBI-status.


Meer informatie

De afgelopen jaren heeft Pleyade hard gewerkt aan de strategische opdracht om de flexibiliteit in de organisatie te vergroten. Onze zorg is ook van een goed niveau; bij alles wat we doen staan de bewoner en optimale kwaliteit voorop. Het is daarom tijd voor de volgende stap. U leest hier meer over in het Strategie Pleyade 2021-2025.

Benieuwd naar de actuele ontwikkelingen binnen Pleyade en onze locaties?

 

Bekijk het nieuwsoverzicht

Pleyade werkt voortdurend aan een goede kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Maar het kan weleens anders lopen dan u verwacht. In dat geval horen we dat graag.

 

Lees meer

Nadenken over de ouderenzorg van de toekomst, dat is wat we bij Pleyade belangrijk vinden. Hoe kan slimme technologie cliënten en zorgmedewerkers helpen om het dagelijks leven leuker en makkelijker te maken? Pleyade is nieuwsgierig en ambitieus als het gaat om zorginnovatie. Niet afwachten, maar initiatief nemen en een actieve bijdrage leveren aan ontwikkelingen.

 

Lees meer