×

Welkom bij Pleyade

Ouderen kunnen bij ons rekenen op liefdevolle zorg en ondersteuning . We bieden dit zowel aan huis als op onze twaalf locaties in Arnhem, Elst en de Liemers. Onze ruim dertienhonderd betrokken medewerkers en zeshonderd toegewijde vrijwilligers ondersteunen cliënten, zodat zij hun leven zo veel mogelijk kunnen leiden volgens hun eigen wensen. 

Ondersteuning in iedere fase

U en uw naasten kunnen altijd bij ons terecht. Met een concrete hulp-, zorg- of ondersteuningsbehoefte en met vragen over de gevolgen van het ouder worden. Naast hulp vanuit Pleyade Thuiszorg en tijdelijke zorg van Pleyade Revalidatie bieden we u, als zelfstandig wonen niet meer lukt, een nieuw thuis in een van onze locaties voor wonen en zorg. Een fijne, veilige en vertrouwde omgeving met 24 uur per dag zorg en begeleiding:  van lichte ondersteuning tot intensieve begeleiding en behandeling bij complexe zorgvragen.

Uw leven, uw keuzes

Uw keuzes staan centraal. Als cliënt heeft en houdt u de regie over uw eigen leven. We doen het dus samen: u bepaalt hoe u wilt leven en Pleyade draagt eraan bij om dit te realiseren. Dat doen we met zorg die is afgestemd op uw persoonlijkheid en levensstijl. We zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor u als individu.

Koester het contact

Van een kort praatje tot een diepgaand gesprek: wij koesteren ieder contact. Naast onze medewerkers, vrijwilligers en zorggezellen kunnen ook familieleden een grote bijdrage leveren aan uw welzijn. Wij stimuleren deze contacten dan ook graag. Daarnaast verwelkomen we waar mogelijk wijkbewoners op onze locaties: zij nemen deel aan activiteiten of komen een praatje maken. Zo ontstaan er vele waardevolle contacten die uw leven kunnen verrijken.

Onze kernwaarden

In alles wat we doen staan onze kernwaarden centraal. Persoonlijk, omdat onze zorg en dienstverlening draaien om het individu. Persoonlijke aandacht voor ieders wensen en levensstijl; want niemand is een nummer. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn we ondernemend. Als organisatie zoeken we altijd naar mogelijkheden om de ouderenzorg te verbeteren, nu en in de toekomst. We stimuleren ondernemerschap bij onze medewerkers, zodat zij ruimte voelen om creatieve oplossingen te bedenken in dienst van cliënten. Onze kernwaarde onafhankelijk laat zien dat we stevig in onze schoenen staan. Een tikje eigenwijs en ambitieus: we varen onze eigen koers. Met als doel om cliënten zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk hun leven te kunnen laten voortzetten. Dit alles doen we niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig. Samenwerkend is dus een belangrijke rode draad bij Pleyade. Samenwerken in teams, op locaties, binnen heel Pleyade kunnen we op elkaar rekenen. En we staan middenin de samenleving; we zoeken nauwe samenwerking met partners in de wijk en op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust contact op.

Wij gebruiken cookies op de website. Anonieme analytische cookies laten ons zien hoe de website wordt gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we pleyade.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord