×

Kwaliteit

Kwaliteit is vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse zorgverlening; bij alles wat we doen staan de cliënt en optimale kwaliteit voorop. Kwaliteit is bij Pleyade dus geen kunstje om een certificaat te behalen, maar een essentieel onderdeel van onze identiteit. Het thema komt terug in ons dagelijks werk. Tijdens gesprekken, tijdens zorgverlening, bij alles wat we doen, en ongeacht welke functie medewerkers hebben in de organisatie. We gaan veelvuldig en vanzelfsprekend het gesprek aan met cliënten en medewerkers. Wat we zien en wat we horen bekijken we kritisch en is de basis voor continue verbetering.

Lees meer over wat we in 2018 hebben gedaan op het gebied van kwaliteit in het kwaliteitsverslag.

Trots op cliënttevredenheid

Kwaliteit monitoren we in de praktijk door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een belangrijk onderdeel daarvan is meten wat cliënten van Pleyade en onze zorg- en dienstverlening vinden. We zijn trots op de meest recente cijfers over de tweede helft van 2019, waaruit blijkt dat cliënten Pleyade gemiddeld een rapportcijfer van 8,2 geven. Lees hier alle resultaten.

Klachtenregeling

Pleyade werkt voortdurend aan een goede kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Maar het kan weleens anders lopen dan u verwacht. In dat geval horen we dat graag. Bent u niet tevreden? Heeft u een klacht? Spreek ons aan, zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. Bovendien kunnen we met uw klacht of suggestie onze dienstverlening verbeteren. In de klachtenregeling leest u over hoe en waar u een klacht kunt indienen.

Personeelssamenstelling

Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is Pleyade verplicht om gegevens over de huidige personeelssamenstelling te publiceren. Deze gegevens zijn hier te vinden.

Kwaliteitskader Wlz thuis

In het addendum op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg Wlz thuis is beschreven hoe de kwaliteit van zorg aan thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie geborgd moet worden. U vindt hier hoe Pleyade aan deze kwaliteitseisen voldoet.

Wij gebruiken cookies op de website. Anonieme analytische cookies laten ons zien hoe de website wordt gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we pleyade.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord