×

Hulp en begeleiding bij dementie

Bent u steeds vaker vergeetachtig? Voelt u zich soms niet als uzelf? Of gaan de dagelijkse dingen moeizamer? Blijf niet te lang met uw zorgen rondlopen en neem contact op met een van de casemanagers dementie van Pleyade Thuiszorg.

Persoonlijke aanpak

De casemanager dementie komt thuis langs voor een persoonlijk gesprek. Hij of zij kijkt samen met u naar uw wensen en mogelijkheden: wat is er nodig om thuis te blijven wonen? De casemanager beantwoordt uw vragen, zet eventuele hulp in gang en houdt contact met uw huisarts en behandelaars. Ook ondersteunt de casemanager u en uw naasten bij het omgaan met de gevolgen van dementie in uw dagelijks leven. Kortom, de casemanager is uw rots in de branding als u te maken heeft met (beginnende) dementie.

Dit kunt u verwachten

De casemanagers van Pleyade Thuiszorg zijn er voor u als u merkt dat vergeetachtigheid een probleem wordt in het dagelijks leven, of als de diagnose dementie is gesteld. Naast informeren en adviseren heeft de casemanager een signalerende functie. Hij of zij inventariseert uw zorgbehoefte, bemiddelt bij zorg- en hulpverlening en behartigt uw belangen.

Extra zorg nodig?

Pleyade heeft ook specialisten in andere disciplines in huis, zodat we snel kunnen schakelen wanneer er extra expertise nodig is. Denk aan logopedie, ergotherapie, dieetadvies of fysiotherapie.

Vergoeding & verwijzing  

De hulp en begeleiding bij dementie wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige stelt samen met u het zorgplan op en wijst op basis hiervan de toewijzing/indicatie aan u toe. Ook is het mogelijk om de zorg vanuit een Wlz- of PGB- indicatie te financieren. Er geldt een eigen bijdrage voor de zorg, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit is wettelijk bepaald.

Priscilla

“In 2013 begon ik als zorgassistent bij Pleyade. Inmiddels ben ik woonbegeleider. Een baan die bij me past; zorgen zit mij in het bloed. "

Lees het verhaal