×

Zorgverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden

Als u zorg van Pleyade gaat ontvangen, dan sluiten we een zorgverleningsovereenkomst af. Dit is het contract wat we samen ondertekenen. Bij het ondertekenen van deze zorgverleningsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing: voor iedereen de algemene module en afhankelijk van uw indicatie een bijzondere module zoals aangekruist in de zorgverleningsovereenkomst.

De Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke voorwaarden en hiermee regelen we uw en onze rechten en plichten. In juli 2018 zijn de Algemene Voorwaarden VVT bijgesteld en gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 25 mei 2018 voor bestaande cliënten en per 1 oktober 2018 voor nieuwe cliënten van zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of BTN. In de publieksfolder leest u hier meer over. De algemene voorwaarden en de voor u van toepassing zijnde modules leest u hier:

Wij gebruiken cookies op de website. Anonieme analytische cookies laten ons zien hoe de website wordt gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we pleyade.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord